Book meg!

Ønsker du besøk av meg til din skole? Til en festival? Til et bibliotek? Til et arrangement? Jeg kommer gjerne!

Jeg har lang erfaring gjennom Den kulturelle skolesekken, har deltatt på mange festivaler og gjestet en rekke bibliotek rundt om i landet.

Ta kontakt for å skreddersy et opplegg som passer dere.

Honorar: Jeg forholder meg i hovedsak til forfattersentrums honorarsatser.

Ta kontakt på monika.steinholm@gmail.com